Minden jog fenntartva

Copyright © folytasd.com – Susán Evelin – 2019

A honlap információi felhasználhatók a forrás megjelölésével. A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, hang, video, animáció stb.) csak a folytasd.com tulajdonosának (Susán Evelin a folytasd.com tulajdonosa) előzetes, írásbeli engedélyével használható fel. A másodközlésnek meg kell felelnie a sajtóról szóló 1986. évi II. tv., a Büntető Törvénykönyv (1978.évi IV. tv.), a Polgári Törvénykönyv (1957. évi IV. tv.), a Szerzői jogról szóló (1999. évi LXXVI. tv.) törvények megfelelő paragrafusainak. A folytasd.com tulajdonosa engedélye nélkül az oldalak bármely alkotóeleme (együtt és külön-külön is) online, vagy nyomtatott reprodukálása nyilvános közzététel céljából tilos.

Előzetes írásos engedély nélkül a honlap tartalmi elemei nem helyezhetők el sem nyilvános, sem zárt adatbázisban. A honlap tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a honlap tartalmától eltérő célra.
A honlap tartalmának szerzői joga a folytasd.com tulajdonosát illeti meg, kivéve abban az esetben, ha a konkrét dokumentumban más forrás van feltüntetve, illetve a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés történik – akkor annak megfelelően kel eljárni.
E World Wide Web szolgáltatásról szóló referenciák (linkek) elhelyezhetők más online szolgáltatásokban. A folytasd.com tulajdonosa fenntartja magának a jogot, hogy a méltatlan környezetbe helyezett kapcsolódás ellen kifogást emeljen és annak megszüntetését kezdeményezze. A kapcsolódás elhelyezésről az alábbi címen kérünk bejelentést: evelin@folytasd.com

A folytasd.com weblapján keresztül elért oldalak tartalmáért a folytasd.com tulajdonosa nem felel.

A folytasd.com tulajdonosa fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa a weblapján megjelentetett információkat/novellákat és adatokat.

Nyilatkozat

A folytasd.com (tarhelypark.hu szerverén) és annak bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, ne nyissa meg a weboldalt.

Információk:
A folytasd.com tulajdonosa fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. A folytasd.com tulajdonosa nem vállal felelősséget a weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért.
A pályázatok, illetve felhívások esetén irányadó szabályokra az ott megjelölt külön szabályok vonatkoznak.

A folytasd.com weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.
A folytasd.com tulajdonosa nem vállalfelelősséget a felhasználók hozzászólásaiért (folytatásaiért).

A folytasd.com tulajdonosa nem vállal felelősséget a weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.

A folytasd.com tulajdonosa nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból vonal- vagy rendszerhibából vagy más hasonló okból származnak.

A folytasd.com weboldalának bármelyik olyan felhasználója, aki a weboldal felhasználásával információt szolgáltat a folytasd.com tulajdonosának elfogadja, hogy a folytasd.com tulajdonosának korlátlan joga van az ilyen információra vonatkozóan, valamint a folytasd.com tulajdonosa az ilyen információt a választása szerinti bármilyen módon felhasználhatja. A felhasználó által nyújtott ilyen információt nyilvánosnak és ellenérték nélkülinek kell tekinteni.

A személyes adatok védelme:
Megfelelő elővigyázatossági intézkedéseket hozunk annak érdekében, hogy megőrizzük személyes adatai biztonságát. Kellő fizikai, elektronikus eljárásokat léptettünk érvénybe a begyűjtött információk védelmére.

A folytasd.com tulajdonosa bármely – a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a folytasd.comhoz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a folytasd.com tulajdonosa – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a folytasd.com weboldalairól (esetlegesen) más és egyéb Web-oldalakra is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért a folytasd.com tulajdonosa nem vállal felelősséget. Ezen weboldalak használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.
Fenntartjuk a jogot arra, hogy jelen Nyilatkozatot saját belátásunk szerint megváltoztassuk, vagy levegyük oldalunkról. Amennyiben úgy döntünk, hogy a Nyilatkozatot megváltoztatjuk vagy módosítjuk azt jelen oldalon tesszük közzé.